Jedna godzina ćwiczeń tygodniowo może ochronić przed depresją

Jedna godzina ćwiczeń tygodniowo może ochronić przed depresją Najnowsze badanie dowodzi, że ćwiczenia fizyczne nawet o nieznacznej intensywności mogą uchronić nas przed depresją. Wyniki tego przełomowego badania zostały opublikowane na łamach  American Journal of Psychiatry. Jest to największe tego typu badanie do tej pory, w którym wzięło udział 33 908 dorosłych Norwegów. Przez ponad 11 lat monitorowano […]

Czytaj więcej

Wysoka skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu ADHD u osób dorosłych

Udział w grupowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) prowadzi do złagodzenia nasilenia objawów ADHD u dorosłych porównywalnego z treningiem neurofeedback. Obie metody wiązały się ze znacznym zmniejszeniem nasilenia objawów. Jednakże CBT cechuje większa skuteczność,  jak podaje dr Michael Schönenberg, stojący na czele grupy psychologów z Wydziału Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Universystetu w Tübingen, Niemcy. W swoim badaniu […]

Czytaj więcej

autyzm teoria skrajnie męskiego mózgu

Występowanie “hipermęskich” cech twarzy u autystycznych chłopców i dziewczynek – dowód na korzyść teorii Skrajnie Męskiego Mózgu w autyzmie. Zgodnie z teorią Skrajnie Męskiego Mózgu w autyzmie istnieją pewne cechy poznawcze i behawioralne, które częściej występują u mężczyzn niż kobiet. Przykładem jest chociażby skłonność do myślenia systematycznego w przeciwieństwie do myślenia empatycznego. Według tej teorii […]

Czytaj więcej

Kodeks etyczny psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego

Preambuła Działalność zawodowa psychoterapeuty poznawczego bądź też behawioralnego jest ściśle związana z poruszaniem się w obszarach istotnych dla osobowego życia powierzonych opiece terapeuty osób. Z tego też tytułu szczególnie ważnym jest aby każdy wykonujący ten zawód był w pełni świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności za dobro pacjenta, potrafił to dobro właściwe rozpoznawać, respektować je i […]

Czytaj więcej

Regulamin Psychoterapii w Gabinecie psychoterapii RAZEM w Peterborough

Regulamin psychoterapii w Gabinecie Psychoterapii RAZEM w Peterborough      1. Do gabinetu zapraszamy osoby, które poszukują pomocy z własnej inicjatywy lub otrzymały zalecenie skorzystania z psychoterapii od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.  2. Spotkania są odpłatne. Opłatę za każdą sesję uiszczana jest pod koniec każdego spotkania. Pojedyncza sesja psychoterapii indywidualnej dorosłych kosztuje 40£ i trwa 50 […]

Czytaj więcej