Kodeks etyczny psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego

Preambuła Działalność zawodowa psychoterapeuty poznawczego bądź też behawioralnego jest ściśle związana z poruszaniem się w obszarach istotnych dla osobowego życia powierzonych opiece terapeuty osób. Z tego też tytułu szczególnie ważnym jest aby każdy wykonujący ten zawód był w pełni świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności za dobro pacjenta, potrafił to dobro właściwe rozpoznawać, respektować je i […]

Czytaj więcej